Om IAAs aksjonsuke

Når det dreier seg om ubetalte lønninger, så gjelder det som i andre saker i det faglige arbeidet at aksjonene må bli drevet av de det gjelder. Det er bare arbeidsfolk selv som vet hvor skoen trykker. Å sette seg inn i lov- og avtaleverket er nødvendig, men det er enda viktigere å finne ut hvordan vi selv kan utøve en selvstendig kraft på arbeidsplassene ved direkte, solidariske aksjoner!

Både IAA sekretariatet og Priama Akcia (Slovakia) understeker i artiklene på denne nettsida at handlinger/aksjoner må bestemmes av sakenes karakter. Priama Akcia (Slovakia) refererer til eksempler på aksjoner som seksjoner i IAA har hatt mot ubetalt arbeid. Dette er noen få eksempler, og det har selvsagt vært og er mange flere saker. Flere av disse aksjonene ble vunnet ved at presset ble økt ved at det ble utdelt løpesedler etc. utenfor arbeidsplassene og at offentligheten ble informert.

I tillegg har vi anarkosyndikalister Internasjonalen IAA. Muligheten til å trappe opp konfliktene via internasjonale kontakter er et stort fortrinn. Det er blitt gjort i mange konflikter med meget godt resultat.

Når det gjelder dette, kan vi vise til et eksempel. En arbeider henvendte seg til NSF angående manglende lønnsutbetaling. Den polske seksjonen ZSP sendte en fax til bedriften og sa de fulgte med på konflikten. Det sammen med løpeseddelutdelinger førte til at det kom penger på bordet!

Andre ganger kan seiere når det gjelder konflikter om ubetalt lønn oppnås uten å gå offentlig ut. Et medlem i NSF som arbeidet i en internasjonal hurtigmatkjede fikk ikke utbetalt lønninga si. Vi diskuterte saken. Det gikk bare en helg og så ble lønninga utbetalt!

Hva hadde skjedd? Et medlem gjorde en undersøkelse om sjefen og fant ut at vedkommende var leder av et menighetsråd. Deretter ringte han opp sjefen og sa at hvis han ikke utbetalte lønninga så ville vi dele ut løpesedler om konflikten utenfor kirka på søndagen..

 

Kontaktinfo:

NSF-IAA: nsf_iaa@hotmail.no

Hjemmesida til IAA er: www.iwa-ait.org   

Facebook: https://www.facebook.com/iwa.ait


 Skrevet av LS av NSF @ Wed, 14 Oct 2020 10:25:52 +0000