Om arbeidskjøpernes offensiv!


Arbeidskjøperne benytter enhver anledning til å øke sin profitt, og er nå på offensiven selv  om de har hatt de største sugerørene i statskassa i kvinners og manns minne..Det står følgende i 1. mai appellen: «Det er reelt tre kriser: Pandemien trigget en krise i verdensøkonomien som ville ha kommet uansett, det pågår en oljepriskrig mellom Russland og Saudi Arabia som ikke bare er relatert til korona krisa, samt at stengte grenser og «lock- down» av samfunn og grenser fører til en økonomisk krise.»

Og videre: «Det er alltid arbeidsfolk som får lide: Det er arbeidsfolk som får lide mest av pandemier på grunn av trangboddhet, at det er vanskelig eller umulig å arbeide hjemme, at helsa til arbeidsfolk er dårligere og dermed mer utsatt etc. Så dette dreier seg virkelig om Helse-Miljø-Sikkerhet og solidaritet!

Samtidig blir kostnadene veltet over på oss: Kapitalen og Staten privatiserer profitten, mens den sosialiserer elendigheta, dvs. at vi må betale for kapitalens kriser.»

Vi vil i denne forbindelse gjøre oppmerksom på NHOs siste offensiv som er skrevet ned i rapporten «Neste trekk- veikart for fremtidens nøringsliv» og framført på NHOs årskonferanse nylig:


* Kutte i velferdsgoder.
* Åpne for flere midlertidige ansettelser og gjøre prøvetida mer reell.
* Sette offentlig sektor på kraftig slankekur. Økt privatisering, ikke minst i helsesektoren.
* Bruke Nye veier som mal for reformer på andre områder.
* Senke øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven fra 72 til 70 år og fjerne muligheten til bedriftsinterne aldersgrenser.
* Fullføre kommunereformen og andre reformer.

NHO i praksis: Schindler - konflikten

Et kjerneelement i «Den norske modellen» er at den binder opp sentrale deler av fagbevegelsen i samarbeid, mens lokale klubber og foreninger som virkelig sloss for lønns- og arbeidsvilkår blir andrepet. Eksemplene er mange, og nå pågår det en konflikt på Schindler:
https://www.heis.no/2020/09/02/schindler-konflikten-fortsetter-bedriften-onsker-a-dobbeltfakturere-kundene-sine/


 Skrevet av LS av NSF @ Mon, 14 Sep 2020 10:30:38 +0000