1. mai 2020: For en fri og kjempende fagbevegelse!

 

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

 

 

«Koronavirus krisa» viser klart at det er Staten og Kapitalen som dikterer vilkårene. Det er reelt tre kriser: Pandemien trigget en krise i verdensøkonomien som ville ha kommet uansett, det pågår en oljepriskrig mellom Russland og Saudi Arabia som ikke bare er relatert til korona krisa, samt at stengte grenser og «lock- down» av samfunn og grenser fører til en økonomisk krise.

Det er alltid arbeidsfolk som får lide: Det er arbeidsfolk som får lide mest av pandemier på grunn av trangboddhet, at det er vanskelig eller umulig å arbeide hjemme, at helsa til arbeidsfolk er dårligere og dermed mer utsatt etc. Så dette dreier seg virkelig om Helse-Miljø-Sikkerhet og solidaritet!

Samtidig blir kostnadene veltet over på oss: Kapitalen og Staten privatiserer profitten, mens den sosialiserer elendigheta, dvs. at vi må betale for kapitalens «kriser».

De eksisterende fagbevegelsene klarer ikke å løse krisene. De tillitsvalgte er i kriser som ellers gisler som skal påse at fredsplikten blir overholdt, og stadig flere angripes hvis de forsvarer medlemmenes interesser. Tariffavtaler/bindende overenskomster med fredsplikt hemmer fri, faglig aktivitet. Kampen kan bare føres av arbeiderne selv ved direkte, solidariske aksjoner og vi trenger en fri og kjempende fagbevegelse!

Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk! Anarkosyndikalistene tar dette alvorlig og forkaster alle politiske partier. Selv ikke den frieste stemmeretten kan oppheve den økonomiske utbyttingen. Staten og Kapitalen kan ikke forvalte økonomien i tråd med arbeidernes interesser, det kan bare arbeiderne selv. Vi arbeider for et nytt system med reelt demokrati, gjennom det direkte arbeiderstyret!

 

For en fri og kjempende fagbevegelse!

 

 Skrevet av LS av NSF @ Thu, 30 Apr 2020 14:46:12 +0000