1. mai 2019: For en fri og kjempende fagbevegelse!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

 

Vi tror at det blir klarere for stadig flere at det er Staten og Kapitalen som dikterer vilkårene og at dette ikke kan fortsette. Det er blitt innført økt bruk av midlertidig ansatte, trygda til de svakeste i samfunnet blir redusert, og pensjonene blir kuttet. De endrer lønns- og arbeidsforhold midt i tariffperioden ved å skille ut og privatisere virksomheter, bruke innleie etc. Kampen er internasjonal, og i årets 1. mai vil vi spesielt framheve den selvstendige kampen som «de gule vestene» i Frankrike fører- de trenger all den støtten de kan få!

De eksisterende fagbevegelsene er svinebundet av fredsplikten. Tillitsvalgte blir gisler som skal påse at fredsplikten blir overholdt, og stadig flere angripes hvis de forsvarer medlemmenes interesser. Tariffavtaler/bindende overenskomster med fredsplikt hemmer fri, faglig aktivitet. Kampen kan bare føres av arbeiderne selv ved direkte, solidariske aksjoner og vi trenger en fri og kjempede fagbevegelse!

Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk! Anarkosyndikalistene tar dette alvorlig og forkaster alle politiske partier. Selv ikke den frieste stemmeretten kan oppheve den økonomiske utbyttingen. Staten og Kapitalen kan ikke forvalte økonomien i tråd med arbeidernes interesser, det kan bare arbeiderne selv. Vi arbeider for et nytt system med reelt demokrati, gjennom det direkte arbeiderstyret!
 

For en fri og kjempende fagbevegelse!

 

 Skrevet av LS av NSF @ Thu, 25 Apr 2019 06:54:11 +0000