Postarbeidere går til aksjoner i Polen: Ledelsen går etter søsterorganisasjonen ZSP-IAA

I den siste tida har en epidemi av viruset "Carrier Pigeon Flu" spredt seg til over 40 postkontorer over hele Polen. Influensaen, som er preget av generelle plager, skyldes overarbeid på grunn av dårlige arbeidsforhold og har stor innvirkning på helsen. Det var derfor postarbeidere ble rådet å oppsøke sine leger, noe som har resultert i en stor mengde sykemeldinger. I noen byer er så mange som 1/3 av de ansatte blitt syke og i noen mindre byer jobber ingen.

I løpet av de siste månedene har folk fra ulike yrker - som lærere - blitt "syke". Slike handlinger antas å være en måte å unngå de meget strikte lovene angående streik og en måte å omgå fagforeningene som ofte fraråder at arbeidstakerne handler selv mot urettferdige forhold.

Helserådgivningen ble utstedt gjennom et nettverk av postarbeidere startet av ZSP. Arbeidstakerne utarbeidet en liste med 14 krav, som ble levert av en representant for fagforeningen før influensaepidemien tok tak.

Arbeidstakere krever blant annet en lønnsøkning på 1000 Zlotier og gjeninnsettelse av Rafal og Zbigniew, som ble oppsagt for sitt fagforeningsarbeid. Andre krav gjaldt arbeidstakernes bekymringer angående de ordinære fagforeningene, som har en tendens til å beskytte interessene til det statsdrevne foretaket framfor arbeidernes interesser.

Ledelsen av posten har forsøkt å kriminalisere et medlem av ZSP, og dette skjer for tredje gang. En stor straffesak ble arkivert og en rapport sendt til Statens sikkerhetsbyrå (ABW) som innebærer at det blant annet kreves at streik er "kriminell aktivitet" og at ZSP prøver å kaste regjeringen. Blant anklagene i dokumentene kan vi lese følgende:

"I forbindelse med undersøkelsen om båndene mellom ZSP og grupper av postkontorarbeidere sender vi denne rapporten til ABW slik at de kan sjekke om deres handlinger og handlinger av arbeidstakere på postkontoret som arbeider med dem, vil lede til destabilisering av postkontoret som er en enhet som utfører strategiske tiltak for å forsvare landets sikkerhet og den offentlige orden og som en følge av dette ikke vil destabilisere staten.

Vi underretter sikkerhetsorganene om vår mistanke om at ZSP har begått en forbrytelse ved å oppfordre en general streik som ville sette postkontoret, som utfører strategisk aktivitet for å forsvare den polske staten, i fare for å slutte å fungere på grunn av en landsomfattende lammelse forårsaket ved en general streik. "

Ingenting av dette har virket på fagforeningen. Hittil har staten nektet ved flere anledninger å registrere ZSP fagforeningen i posten ut i fra mange latterlige begrunnelser.. ZSP fortsetter også å kjempe for gjeninnsettelse av medlemmet, Zbigniew T. fra Wroclaw som ble sparket etter 36 års arbeid for å organisere arbeidere. I januar fant en rettssak mot postkontoret sted og det lokale ZSP organiserte en solidaritetsmarkering. En postmann fra foreningen sluttet i solidaritet med Zbyszek og andre har erklært å gjøre det samme om postkontoret nekter å diskutere postarbeidernes krav.

 

Oversatt fra www.iwa-ait.org

Se også:

http://zsp.net.pl/post-office-attempts-use-state-counterintelligence-agency-repress-polish-syndicalists-and-industrial

http://zsp.net.pl/new-wave-protests-and-threat-repression-polish-post-office

 

 

 

 

 Skrevet av LS av NSF @ Thu, 14 Feb 2019 07:40:50 +0000