1. mai 2017: Mot Statens og Kapitalens offensiv -Direkte Aksjoner og Solidaritet!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

 

Vi tror at det blir klarere for stadig flere at det er Staten og Kapitalen som dikterer vilkårene og at dette ikke kan fortsette. Det er blitt innført økt bruk av midlertidige ansatte, trygda til de svakeste i samfunnet blir redusert. De endrer lønns- og arbeidsforhold midt i tariffperioden ved å skille ut virksomheter, privatisere, bruke innleie, etc.

De eksisterende, korporative fagbevegelsene er serviceorganisasjoner som er svinebundet av fredsplikten. Tillitsvalgte blir gisler som skal påse at fredsplikten blir overholdt, og stadig flere angripes hvis de forsvarer medlemmenes interesser. Tariffavtaler/bindende overenskomster med fredsplikt hemmer fri, faglig aktivitet. Kampen kan bare føres av arbeiderne selv ved direkte, solidariske aksjoner og vi trenger en fri og kjempede fagbevegelse!

Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk! Anarkosyndikalistene tar dette alvorlig og forkaster alle politiske partier. Selv ikke den frieste stemmeretten kan oppheve den økonomiske utbyttingen. Staten og Kapitalen kan ikke forvalte økonomien i tråd med arbeidernes interesser, det kan bare arbeiderne selv. Vi arbeider for et nytt system med reelt demokrati, gjennom det direkte arbeiderstyret!

Mot Statens og Kapitalens offensiv - Direkte Aksjoner og Solidaritet!

 Skrevet av LS av NSF @ Tue, 25 Apr 2017 13:23:01 +0000