Steile fronter ved Kone heis!

Også dette eksempelet viser at  arbeidskjøperne turer fram , mens arbeiderne er bundet av fredplikten. De tillitsvalgte har trukket seg fra sine verv.

 

Bakgrunnen for konflikten slik den framkommer i heis.no er følgende:

 

Montørklubbens krav

 
Et mangeårig tillitsvalgt i heisbedrift sier i artikkelen ”Åpent syn på  Kone – saken” at:

”Tillitsvalgte som nå har gjort sin plikt med å ivareta en arbeidskamerat som åpenbart har fått usakelig oppsigelse, ber Koneledelsen nå om hjelp fra NHO om at de tillitsvalgte må fjernes fra sine verv. Koneledelsen ber NHO om hjelp til å innkreve erstatning for den reaksjonen alle de andre arbeidskameratene har vist ledelsen at de ikke aksepterer mot arbeidere!

NHO, NELFO og HLF kan sikkerhet med rette hevde sin styringsrett for den enkelte bedrift, men vil virkelig NHO og NELFO mene at ledelsen i en bedrift samtidig innehar raseringsrett ? og samtidig hevde at det kun er tillitsvalgte som kan være årsaken til store uenigheter i en bedrift?

NHO og NELFO kan også sikkert hevde brudd på fredsplikten i Hovedavtalen, men det er nå en gang slik at det må to parter til for å starte en ”krig”!

Ledelsen sitter å innehar full lønn for å iverksette konflikt de må kunne forutse vil komme i en slik urettmessig behandling av en ansatt arbeidskamerat. I gjengjeld krever de 0-tollersanse for reaksjoner fra de tillitsvalgte og alle ansatte. Her må vel Koneledelsen og NHO ha fått med seg at hele klubben har 0-tillit til Koneledelsen i aktuelle sak ! ”

Kilder: http://www.heis.no/

 Skrevet av LS av NSF @ Sat, 11 Mar 2017 16:52:50 +0000