Arbeidskjøpernes offensiv: PostNord og NHO krever at tillitsvalgte skal fratre!

Det norske PostNord AS er en del av PostNord AB. Selskapet ble dannet da Post Danmark  AS og Posten AB i Sverige fusjonerte. PostNord AB foretar et råkjør mot faglige rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår, og i Sverige har dette til og med ført til at statsminister Löfven har reagert etter at Svenska Dagbladet har dokumentert saker. Bransjerådet for spedisjon i Transportarbeiderforbundet mener PostNord og NHO ikke er troverdige i begrunnelsen for fratredelseskravet, og hevder i en uttalelse at PostNord driver fagforeningsknusing.

PostNord og NHO krever at klubbleder Frode Danielsen, nestleder Asbjørn Paulsen og sekretær og kasserer Hasan Boncuk fratrer, og hevder at de har gjort seg skyldige i grovt brudd på hovedavtalen. Begrunnelsen til kravet fra PostNord og NHO er at de skal ha avholdt et medlemsmøte i arbeidstiden til tross for at bedriftsledelsen ikke hadde gitt sin aksept til det. Det har siden vært mekling som ikke førte ikke fram i saken, og rettsak er berammet til 28. februar, 1. mars og 2. mars.

Klubben på Alfaset har stolte fagforeningstradisjoner, og firmaet het før Tollpost -Globe.Transportarbeiderforbundets tillitsvalgte har meldt utallige brudd ved bedriften både på tariffavtale, hovedavtale og lokale avtaler på PostNord Langhus og på Alfaset i Oslo. Ifølge NTF-klubben har det vært saker vedrørende ulovlig vikarbruk, for mye overtid, brudd på arbeidstidsordninger og at befraktere, teamledere og både ansatte- og ikke-ansatte sjåfører gjør jobben til lagerarbeiderne.

Følgende er gjengitt av klubbstyret på Facebook sida til klubben: «Den 14. desember ble det gjennomført forhandlinger mellom NTF/NHO LT. Temaet var arbeid før og etter bevegelige helligdager. NTF anførte at nattarbeid som ble gjennomført andre påskedag og Kristi Himmelfartsdag var et brudd på speditøroverenskomstens bestemmelser. NTF anførte også at planlagt nattarbeid 2. Juledag også ville være et slikt brudd, og at det ikke måtte gjennomføres. NHO LT nektet på dette, og anførte at planlagt nattarbeid ville bli gjennomført. De var ikke villige til å diskutere bestemmelsen og sto på sitt. NTF anførte at det ville komme lønnskrav i forbindelse med disse dagene".

Klubblederen for Transportarbeiderforbundets medlemmer på PostNord Langhus, Riza Akin og hans nestleder Robin Schei sier i en artikkel i Frifagbevegelse «Denne bedriften har hatt over 70 tvistesaker på halvannet år»:

«Etter hovedavtalen skal vi ha medbestemmelse gjennom drøftingsmøter, men det er ingen reelle drøftinger på disse møtene. Mange av disse drøftingene er reelt sett bare informasjonsmøter siden bedriften har bestemt seg og allerede innført det de ønsker».

Og Transportarbeiderklubben PostNord Bergen skriver i en støtteuttalelse den 20. desember at: «Som våre kamerater i Oslo klubben, merker vi her i Bergen også endringer i hvordan bedriften behandler folk, og da spesielt oss tillitsvalgte. Dette spisset seg til for ca. ett år siden, da PostNord trakasserte vår tidligere kollega og tillitsvalgte, slik at han så seg nødt til å slutte i jobben. HR-avdelingen har over tid utviklet seg til en svært fagforeningsfiendtlig institusjon, og ledere ser ut til å bli valgt ut ifra hvor langt de er villige til å gå for å ødelegge for organisering på arbeidsplassen.

Vi støtter fullt og helt våre brødre i klubbledelsen i Oslo i deres viktige og rettferdige kamp mot en svært fagforeningsfiendtlig ledelse. Vi støtter også våre brødre og søstre i klubben i Oslo, som fortjener en videre god og kompetent representasjon. Lykke til med kampen, kamerater.»

”Fagforeningsfiendtlighet og fagforeningsknusing på den norske måten” er den riktige betegnelsen på det som skjer i arbeidslivet. Eksemplene er mange fra forskjellige bransjer, og de viser klart at arbeidskjøperne kjører over rettighetene til arbeiderne, mens arbeiderne og deres tillitsvalgte for enhver pris må være samarbeidsvillige og akseptere fredsplikten.

De vil ikke knuse fagforeninger som de fagforeningsfiendtlige i USA, men i Norge vil de ta fra fagforeningene og klubbene deres egentlig hensikt som er å forsvare lønns- og arbeidsvilkår og arbeiderklassen interesser. Arbeidskjøperne og staten vil ha fagforeninger som samarbeider slik de selv vil, og hvis de ikke gjør det, er det «styringsrett», rå makt og splitt og hersk taktikk som gjelder. Dette er kjernen i den Norske KlassesamarbeidsModellen!

Full støtte til de tillitsvalgte og klubben på PostNord!!

 

Kilder:

http://frifagbevegelse.no/transportarbeideren/bedriften-gar-til-rettssak-for-a-fjerne-disse-tre-tillitsvalgte-6.158.438460.32b856e8b9

https://www.facebook.com/Transportarbeiderklubben-Postnord-1529416904011902/?fref=ts

 

 Skrevet av LS av NSF @ Fri, 20 Jan 2017 13:20:34 +0000