For 130 år siden som i dag: Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, dvs. for 130 år siden, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

Vi håper at det blir klarere for stadig flere at det er staten og kapitalen som dikterer vilkårene og at dette ikke kan fortsette. Det blir åpna for ennå flere midlertidige ansettelser, utleie, arbeidsløshet, pensjonene ranes. De endrer lønns- og arbeidsforhold midt i tariffperioden ved å endre selskapsstrukturer, bruke midlertidige ansatte og innleie etc. Dette siste viser arbeidskonfliktene, ikke minst Norwegian streiken og havnearbeider konfliktene som fortsatt pågår etc- Europa setter opp en mur mot brødre og søstre som flykter fra kriger (Syria, Irak, Afghanistan, Libya osv.) som Europa og den nærmeste allierte, USA har en sentral rolle i!

Vi lever i et økonomisk diktatur som har en demokratisk fasade. De eksisterende, korporative fagbevegelsene er serviceorganisasjoner som står på ryggen vår istedenfor som støtte i ryggen. Vi trenger en fri og kjempende fagbevegelse. Lover og bindende overenskomster (fredsplikt) hemmer fri, faglig aktivitet. Kampen kan bare føres av arbeiderne selv ved direkte, solidariske aksjoner.

Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk! Anarkosyndikalistene tar dette alvorlig og forkaster alle politiske partier. Selv ikke den frieste stemmeretten kan oppheve den økonomiske utbyttingen. Staten med sin autoritære oppbygning, kan ikke forvalte økonomien i tråd med arbeidernes interesser, det kan bare arbeiderne selv. Vi arbeider for et reelt demokrati gjennom det direkte arbeiderstyret!

For en fri og kjempende fagbevegelse!

 Skrevet av LS av NSF @ Wed, 27 Apr 2016 18:08:00 +0000