Det norske klassesamfunnet - De rike får skatteamnesti!

Norsk presse og media  har i mange år vært full av artikler og innslag om svindel når det gjelder trygd. Vanlige folk blir mistenkeliggjort og nedverdiget! Samtidig slipper de ”store” fri: Skattemyndighetene opererer med et skatteamnesti for de som har gjemt unna formuer i utlandet. De slipper unna med å tilbakebetale det de har unndratt i skatt. De får ikke annen straff, og ordningen har faktisk eksitert helt siden 50 tallet.

Reglene rundt skatteamnesti fikk stor oppmerksomhet i 2007, da daværende Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen måtte gå av på grunn av skjult formue i Sveits. Saken resulterte i at ordningen med skatteamnesti ble godt kjent blant folk flest.

Osloby skrev den 4.2 at:  Den store økningen i antallet personer som meldte fra til Skatt øst om skjulte formuer og inntekter, har fortsatt i 2015. Det har vært en kraftig økning siden 2012, da antallet som meldte seg var nede i 76 personer. I 2013 meldte 140 personer fra om skjulte formuer og inntekter til Skatt øst, det økte videre i 2014 til 187 personer og fortsatte å øke i fjor, hvor antallet endte på hele 216, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen.Tilsammen har nå 1213 personer meldt fra til Skatt øst om skjulte formuer og inntekter siden høsten 2007.

Osly by skriver også: Og de som på eget initiativ melder ifra til sine skjulte millioner i utlandet, risikerer i praksis ganske lite. De må kun tilbakebetale skatten som er unndratt i maks ti år, samt renter av den unndratte skatten. Alle som melder fra før de blir kontrollert, får amnesti, sier Kristiansen.

Geografisk fordeling av antall saker og beløp i Skatt øst (2007-2015):

Distrikt

Antall personer som har meldt seg

Formue (saker behandlet ferdig)

Oslo

775

   29,642 mrd.

Asker og Bærum

234

    2,537 mrd.

Romerike

 55

       161 mill

Follo

 42

       659 mill.

Østfold

 31

       285 mill.

Hedmark

 23

       288 mill.

Oppland

 24

       217 mill.

Kilde: Osloby.no

 Skrevet av LS av NSF @ Sun, 07 Feb 2016 19:26:40 +0000