Røde Kors (Alicante)- Gjeninnsett oppsagte Ana!

CNT-AIT Alicante,  som er tilsluttet søsterorganisasjonen vår i Spania kalt CNT-AIT, har bedt om solidaritet med og støtte til Ana til og med den 23. juli fordi Røde Kors vil ha et viktig arrangement i Alicante på den datoen.. Det vil da være markeringer i hele Spania mot oppsigelsen av Ana, og Internasjonale Arbeider- Assosiasjon  (IAA) seksjoner over hele verden vil vise sin solidaritet.

Ana har lang erfaring både som psykolog og fordi hun har arbeidet med stoff avhengige, men ble likevel sagt opp av Røde Kors i Alicante. Saken har vart i ett år og hun har mottatt en rekke beskyldninger, men ingen beviser eller dokumentasjon for årsaken til oppsigelsen. CNT sier at problemene skyldes en autoritær sjef og de krever at han blir oppsagt.

 

Ett angrep mot en - er et angrep mot alle!

Gjeninnsett oppsagte Ana!Skrevet av LS av NSF @ Wed, 22 Jul 2015 08:08:10 +0000