Havnearbeiderne kjemper for jobbene sine!

Vi har i flere artikler skrevet om den kampen som havnearbeiderne fører. Denne artikkelen er hentet fra bloggen til Vegard Holm, som er meget aktiv i støttekomiteen, og som i mange år var transportarbeider og redaktør av bladet Transportarbeideren.

 

Også denne artikkelen viser hvordan arbeidskjøperne  endrer lønns- og arbeidsforhold og driver splitt og hersk politikk. Dette vises klart også klart i det strategidokument som de ”ansvarlige” utarbeida: http://www.abcnyheter.no/files/oslo_havn_kf_strateginotat.pdf

I denne uka har bryggearbeiderne i Oslo aksjonert flere ganger for arbeidsplassene sine. Havnearbeiderne kjemper både for tariffavtale og mot ulovlige lockout satt i verk av NHO.

Bryggearbeiderne i Oslo har fire måneder kjempet for tariffavtale med det tyrkiske selskapet Yilport. Nå har også bedrifter som har tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund stengt ute havnearbeiderne fra jobbene deres. Det skjedde for ei uke sida. Forklaringa de har kommet med er at bedriften bryggearbeiderne er ansatt i har gått konkurs. NHO, som fortsetter korstoget mot havnearbeiderne, står bak og dytter bedriftene foran seg.

I tariffavtalen mellom NHO og Transportarbeiderforbundet heter det i § 3.2: «Det etableres et administrasjonsorgan i de enkelte havner med et styre bestående av 2 representanter fra arbeiderne og 3 representanter fra arbeidsgiverne.» Dette administrasjonsorganet, kalt Oslo Losse- og Lastekontor, slo NHO og bedriftene konkurs i forrige uke. Sjøl om det er en del av tariffavtalen kjørte de vedtaket gjennom med sine tre stemmer i styret. Bryggearbeidernes to representanter stemte mot. Og sikkert etter råd fra NHO ga de blaffen i følge spillereglene i Hovedavtalen. At de ikke også straks opprettet et nytt administrasjonsorgan er et av flere tariffavtalebrudd i denne saken. Sporene etter NHOs målsetting om å bli kvitt bryggearbeiderne er mange. Hvor reell konkursen er vil sikkert bli dokumentert etter hvert.

Det NHO og bedriftene i Oslo havn gjennomfører er en ulovlig lockout av havnearbeiderne. Ulovlig lockout fordi det finnes regler og prosedyrer for hvordan et slik kampmiddel skal varsles og gjennomføres. Alle slike regler er satt til side.

Alle spilleregler som står i veien for målet om å kvitte seg med bryggesjauerne er suspendert i hovedkvarterer til NHO på Majorstua. Det spiller ingen rolle om det måtte bety arbeidsløshet for mange titalls bryggesjauere. Så brutalt kan det norske arbeidslivet være. Regissert av det useriøse og arbeiderfiendtlige NHO.

Bryggearbeiderne i Oslo finner seg ikke å bli behandla slik, de har valgt å kjempe for å jobbene sine. Det skulle ikke noen andre fagorganiserte heller. Rettferdigheten og moralen er på havnearbeidernes side.

Hele uka har bryggesjauerne i Oslo, og mange støttespillere, aksjonert mot bedrifter som har fulgt NHOs anvisninger. Bryggearbeiderne viser vei for alle andre som er i liknende situasjon. Hele LO og andre deler av fagbevegelsen må kjenne sin besøkelsestid å slutte opp om havnearbeidernes aksjoner på Oslo havn.

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv»

Arnulf Øverland formulerte dette i en annen tid om en annen kamp. Det gjelder fortsatt.

Vis din solidaritet!

Kilde: https://vegardholm.wordpress.com/

 Skrevet av LS av NSF @ Sat, 30 May 2015 12:09:58 +0000