Den gangen som nĂ¥ - Til kamp mot utvisningene!

Middelhavet er blitt en massegrav på grunn av at mennesker som flykter fra kriger ikke kom fram til Europa, og norske regjeringer uansett farge masseutsender asylsøkere.

Historia gjentar seg. NSF ble stiftet for 98 år siden, og en rekke arbeidere med utenlandsk opprinnelse, mest svensker, deltok i organisasjonen for å slåss for lønns- og arbeidsvilkår. Staten møtte denne frie kamporganisasjonens arbeid med masseutsendelser og hundrevis av arbeidere ble utvist.

Måten mange ble utvist på var ikke bare inhuman mot den enkelte, men rammet hele familier. Mange av de svenske og finske arbeiderne hadde bodd og arbeidet i Norge i mange år. De hadde stiftet familier og fått barn. Utvisningene skjedde den gangen som nå - uvirkelig stille og  under oppsiktsvekkende få protester!

Vi sier derfor - til kamp mot utvisningene!Skrevet av LS av NSF @ Mon, 27 Apr 2015 21:31:25 +0000