Norsk Syndikalistisk Forbund - Anarkosyndikalismen i Norge!

NSF-IAA følger opp de anarkosyndikalistiske tradisjonene i Norge fra NSF ble stiftet i 1917, og internasjonalt med medlemskapet i IAA. Vi har vært medlem av den Internasjonale Arbeider- Assosiasjonen siden 1922.


Det er ingen tvil om at anarkosyndikalismen trengs. Vi håper at det blir klarere for stadig flere at det er staten og kapitalen som dikterer vilkårene og at dette ikke kan fortsette. Vi lever i et økonomisk diktatur som har en demokratisk fasade. De eksisterende, korporative fagbevegelsene er service-organisasjoner og ikke kamporganisasjoner.

Arbeidernes frigjøring må være arbeidernes eget verk! Anarkosyndikalistene tar dette alvorlig og forkaster alle politiske partier. Selv ikke den frieste stemmeretten kan oppheve den økonomiske utbyttingen. Lover og bindende overenskomster (fredsplikt) hemmer fri, faglig aktivitet. Kampen kan bare føres av arbeiderne selv ved direkte, solidariske aksjoner.

Staten med sin autoritære oppbygning, kan ikke forvalte økonomien i tråd med arbeiderens interesser, det kan bare arbeiderne selv. Vi arbeider for et reelt demokrati, gjennom det direkte arbeiderstyret!

For en fri og kjempende fagbevegelse!
Kontakt:

Norsk Syndikalistisk Forbund- IAA
Postboks 1977,
0121 Oslo
Norge

E-post: nsf_iaa@hotmail.com