Støtten til havnearbeiderne må trappes opp!

Vi ønsker dere et godt og aktivt nytt år, og benytter anledningen til å gi et par lenker om den kampen som havnearbeiderne fører!


Streikedikt - På fortauskanten

Dette diktet ble skrevet av en servitør som arbeidet på SAS-hotellet i Oslo, og som leste det på et streikemøte for 21 år siden. De ansatte streiket mot midlertidige ansettelser, og blant disse gikk tamilene ut i sultestreik. Det har høy aktualitet i dag, både når det gjelder å kjempe for faglige rettigheter og å vise solidaritet med flyktninger!


Røde Kors (Alicante)- Gjeninnsett oppsagte Ana!

CNT-AIT Alicante,  som er tilsluttet søsterorganisasjonen vår i Spania kalt CNT-AIT, har bedt om solidaritet med og støtte til Ana til og med den 23. juli fordi Røde Kors vil ha et viktig arrangement i Alicante på den datoen.. Det vil da være markeringer i hele Spania mot oppsigelsen av Ana, og Internasjonale Arbeider- Assosiasjon  (IAA) seksjoner over hele verden vil vise sin solidaritet.


Havnearbeiderne kjemper for jobbene sine!

Vi har i flere artikler skrevet om den kampen som havnearbeiderne fører. Denne artikkelen er hentet fra bloggen til Vegard Holm, som er meget aktiv i støttekomiteen, og som i mange år var transportarbeider og redaktør av bladet Transportarbeideren.


Den gangen som nå - Til kamp mot utvisningene!

Middelhavet er blitt en massegrav på grunn av at mennesker som flykter fra kriger ikke kom fram til Europa, og norske regjeringer uansett farge masseutsender asylsøkere.


1. mai 2015: Mot Statens og Kapitalens offensiv - Direkte Aksjoner og Solidaritet!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!


Om arbeidsforhold i Norwegian

Denne artikkelen som vi gjengir - En Norwegian-pilots bekjennelser- er ca måned gammel, men info`en sier sitt: Når det gjelder fredsplikten, så legg merke til at piloten skriver:

"Nå er det slik i norsk arbeidsliv at vi er mellom forhandlinger, i såkalt fredstid og har ingen aksjonsformer som er lovlig som for eksempel streik. Selskapet har derfor kunnet ture frem som de har villet uten at vår pilotforening har kunnet gjøre annet enn å melde saker inn for arbeidsretten. Rettsvesenets kvern maler dessverre sakte og i mellomtiden har selskapet kommet opp med nye krumspring. Alle saker som har blitt prøvd så langt har gitt pilotforening medhold på avtalebrudd, men i mellomtiden har selskapet funnet på noe nytt."


Internasjonal Aksjonsuke fra 23-29 mars: Mot ulovlig anskaffelse av arbeidstakere i Indra!


Indra er et stort teknologi- og konsulentfirma basert i Spania. Det har milliarder i årlig omsetning og kontorer over hele verden. Det er også et selskap som ulovlig gir oppdrag til arbeidere i Spania, ved hjelp av tvilsomme mellommenn for å unngå direkte sysselsetting. Sammenlikn for eksempel her med den siste Norwegian konflikten hvor Norwegian ville ansette flyverne i bemanningsbyråer. Denne saken i Spania har derfor stor prinsipiell betydning! 


Om arbeidskjøpernes ”styringsrett” i ulvetider

Verkstedsoverenskomsten 15. april 1907: "...anerkjennes arbeidsgiverens rett til å lede og fordele
arbeidet, og anvende de maskiner og arbeidsmetoder, de finner tjenelig , og anta, beskjeftige og avskjedige arbeidere, hva enten disse er organiserede eller ikke,..”


Bakgrunn for den norske Nykorporatismen - kalt Den Norske Modellen

Ordet korporasjon kommer av det latinske ordet corpus, som betyr kropp. Det italienske ordet "corporazione" er avledet av dette og betyr laug eller organisasjon. Korporatismen forbindes gjerne med Mussolinis fascisme og dens omfattende statlige angrep spesielt mot fagbevegelsen og alle former for åpen klassekamp. Korporasjonene skulle da være en sammensmelting av interessene til arbeidsgiverne, staten og arbeids-takerne. Et uttalt mål i "Carta del lavori" fra 1927 var å skape solidaritet "mellom de forskjellige grupper innen produksjonen, og å utjevne de motstridende interesser mellom arbeidsgivere og arbeidere, slik at at disse foreldede interesser blir underordnet produksjonsinteressen som sådan."*