1. mai 2015: Mot Statens og Kapitalens offensiv - Direkte Aksjoner og Solidaritet!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!


Om arbeidsforhold i Norwegian

Denne artikkelen som vi gjengir - En Norwegian-pilots bekjennelser- er ca måned gammel, men info`en sier sitt: Når det gjelder fredsplikten, så legg merke til at piloten skriver:

"Nå er det slik i norsk arbeidsliv at vi er mellom forhandlinger, i såkalt fredstid og har ingen aksjonsformer som er lovlig som for eksempel streik. Selskapet har derfor kunnet ture frem som de har villet uten at vår pilotforening har kunnet gjøre annet enn å melde saker inn for arbeidsretten. Rettsvesenets kvern maler dessverre sakte og i mellomtiden har selskapet kommet opp med nye krumspring. Alle saker som har blitt prøvd så langt har gitt pilotforening medhold på avtalebrudd, men i mellomtiden har selskapet funnet på noe nytt."


Internasjonal Aksjonsuke fra 23-29 mars: Mot ulovlig anskaffelse av arbeidstakere i Indra!


Indra er et stort teknologi- og konsulentfirma basert i Spania. Det har milliarder i årlig omsetning og kontorer over hele verden. Det er også et selskap som ulovlig gir oppdrag til arbeidere i Spania, ved hjelp av tvilsomme mellommenn for å unngå direkte sysselsetting. Sammenlikn for eksempel her med den siste Norwegian konflikten hvor Norwegian ville ansette flyverne i bemanningsbyråer. Denne saken i Spania har derfor stor prinsipiell betydning! 


Om arbeidskjøpernes ”styringsrett” i ulvetider

Verkstedsoverenskomsten 15. april 1907: "...anerkjennes arbeidsgiverens rett til å lede og fordele
arbeidet, og anvende de maskiner og arbeidsmetoder, de finner tjenelig , og anta, beskjeftige og avskjedige arbeidere, hva enten disse er organiserede eller ikke,..”


Bakgrunn for den norske Nykorporatismen - kalt Den Norske Modellen

Ordet korporasjon kommer av det latinske ordet corpus, som betyr kropp. Det italienske ordet "corporazione" er avledet av dette og betyr laug eller organisasjon. Korporatismen forbindes gjerne med Mussolinis fascisme og dens omfattende statlige angrep spesielt mot fagbevegelsen og alle former for åpen klassekamp. Korporasjonene skulle da være en sammensmelting av interessene til arbeidsgiverne, staten og arbeids-takerne. Et uttalt mål i "Carta del lavori" fra 1927 var å skape solidaritet "mellom de forskjellige grupper innen produksjonen, og å utjevne de motstridende interesser mellom arbeidsgivere og arbeidere, slik at at disse foreldede interesser blir underordnet produksjonsinteressen som sådan."*


SOLIDARITET med oppsagt CNT-AIT medlem i Leon og oppsagte CNT-AIT medlemmer i Valladolid!

Arbeidskjøperne går til frontalangrep mot faglige rettigheter i flere land. Medlemmer i søsterorganisasjonen vår CNT-AIT- blir møtt med oppsigelser over hele Spania. Vi viser til flere støtteaksjoner på denne nettsida, og oppfordrer her til solidaritet med oppsagte CNt-AIT meldemmer.


26.-31. januar 2015: Internasjonal Aksjonsuke mot AMAZON og MANPOWER!

Søsterorganisasjonen vår i Polen - kalt ZSP- oppfordrer til aksjoner mot Amazon og Manpower fra 26. til 31. januar, 2015. Adecco eller Randstad vikarbyråer som Amazon bruker kan også demonstreres mot. Arbeidere ved Amazon i Polen kjemper mot irregulære og dårlige arbeidsforhold!


Generalstreik den 28. januar: Til kamp mot midlertidige jobber! Støtt havnearbeidernes kamp!


Kapital og Stat går til angrep på arbeidsfolks levevilkår og rettigheter over hele verden, og det skjer med økt intensitet i Norge.. Det ser vi for eks. på kampanjen mot havnearbeiderne, statens holding til lærernes krav og streik i sommer og til en rekke liberaliseringer i lovverket. Nå skal det ifølge regjeringa tillates økt bruk av midlertidige jobber, og det er utlyst en generalstreik på 2 timer den 28. januar!


19-20 januar og 4-5 februar: Aksjonsdager mot Citibank (Polen)

ZSP-IWA, søsterorganisasjonen vår i Polen, oppfordrer til aksjoner mot Citibank fra 19 - 20 januar og/eller 4-5 februar. Sakene gjelder diskriminering og trakassering, herunder seksuell trakassering, i selskapet.


Internasjonale solidaritetsaksjoner i uke 3- 2015I

Vi orienterer i denne artikklene om to solidaritetsaksjoner som foregår i uke 3: Fra 12-17 januar er det Aksjonsuke mot firmaene Orange og Arvato-Qualytel i solidaritet med oppsagte arbeidere, og den 16. januar er Aksjonsdag mot undertrykkelse i Spania!