1. mai 2017: Mot Statens og Kapitalens offensiv -Direkte Aksjoner og Solidaritet!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!


Steile fronter ved Kone heis!

Også dette eksempelet viser at  arbeidskjøperne turer fram , mens arbeiderne er bundet av fredplikten. De tillitsvalgte har trukket seg fra sine verv.


Arbeidskjøperne angriper faglige rettigheter med henvisning til ”styringsretten”, mens arbeiderne er bundet av fredsplikten!

Styringsretten betyr at arbeidskjøperne har rett til å lede og fordele arbeidet etc slik det allerede ble fastsatt i Verkstedsoverenskomsten av 15. april 1907: "..anerkjennes arbeidsgiverens rett til å lede og fordele arbeidet, og anvende de maskiner og arbeidsmetoder de finner tjenelig, og anta, beskjeftige og avskjedige arbeidere, hva enten disse er organiserte eller ikke,..”


Arbeidskjøpernes offensiv: PostNord og NHO krever at tillitsvalgte skal fratre!

Det norske PostNord AS er en del av PostNord AB. Selskapet ble dannet da Post Danmark  AS og Posten AB i Sverige fusjonerte. PostNord AB foretar et råkjør mot faglige rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår, og i Sverige har dette til og med ført til at statsminister Löfven har reagert etter at Svenska Dagbladet har dokumentert saker. Bransjerådet for spedisjon i Transportarbeiderforbundet mener PostNord og NHO ikke er troverdige i begrunnelsen for fratredelseskravet, og hevder i en uttalelse at PostNord driver fagforeningsknusing.


Høyesterettsdommen i Holshipsaken: Et nytt, kraftig angrep på faglige rettigheter!

Det et nettopp falt en dom i Høyesterett som gir arbeidskjøperne i Holship medhold. Dommen vil bli brukt, ikke bare mot havnearbeiderne, men også mot andre yrkesgrupper, i arbeidskjøpernes offensiv mot arbeidernes faglige rettigheter og levevilkår.


Om 17. mai-slaget på Rjukan i 1914 og andre tumulter i ny bok om syndikalismen

Det er kommet en ny bok om syndikalismen, hvilket er en altfor sjelden hendelse. Vi gjengir derfor nedenfor det som forlaget Maana skriver om boka. Joar Tranøy har skrevet boka!


100 års jubileet til NSF: 1916-2016

Norsk Syndikalistisk Forbund (NSF) arrangerte den 29. oktober et møte som en start på 100 års jubileet. Det ble holdt i et trehus i Grunerløkka i Oslo, og det var et meget godt oppmøte. Hilsner ble framført fra IAA- sekretariatet (med sete i Polen) av generalsekretæren, en kamerat fra Solidarity Federation -Manchester, og en kamerat fra Ørestad LS, som er en IAA ”venne”organisasjon. Senere på kvelden kom det ni transportarbeidere, og en av dem gjorde en hilsen til NSF.


Derfor streiker lokførerne!

Arbeidskjøperne er på offensiven på alle felt. For halvannen år sida streiket pilotene i Norwegian om retten til å være ansatt hos dem som de faktisk utfører sitt arbeid for, og ikke hos bemanningsbyråer. Havnearbeiderne har aksjonert og streiket i opptil tre år i enkelte havner for tariffavtaler og retten til å utføre det arbeidet de i henhold til internasjonale konvensjoner (ILO) har rett til. Også legene streiker for kollektive avtaler, og mot individuelt fastsatte arbeidsplaner. Og nå er det lokførernes tur! Vi gjengir denne artikkelen fra bloggen.no  den 27.9:


Fra NSF sin historie: Den syndikalistiske kvinnegruppe Samhold

NSF ble stiftet i romjula 1916, og har 100 års jubileum. I den forbindelse fortsetter vi med å publisere artikler om NSF sin historie. Denne ganger om aktivitetene til kvinnene i gruppa Samhold!


Meklinga i tariffoppgjøret for bryggearbeiderne er utsatt..

Vi gjengir et innlegg om saken fra Vegard Holm i støttekomiteen for havnearbeiderne.