Derfor streiker lokførerne!

Arbeidskjøperne er på offensiven på alle felt. For halvannen år sida streiket pilotene i Norwegian om retten til å være ansatt hos dem som de faktisk utfører sitt arbeid for, og ikke hos bemanningsbyråer. Havnearbeiderne har aksjonert og streiket i opptil tre år i enkelte havner for tariffavtaler og retten til å utføre det arbeidet de i henhold til internasjonale konvensjoner (ILO) har rett til. Også legene streiker for kollektive avtaler, og mot individuelt fastsatte arbeidsplaner. Og nå er det lokførernes tur! Vi gjengir denne artikkelen fra bloggen.no  den 27.9:


Fra NSF sin historie: Den syndikalistiske kvinnegruppe Samhold

NSF ble stiftet i romjula 1916, og har 100 års jubileum. I den forbindelse fortsetter vi med å publisere artikler om NSF sin historie. Denne ganger om aktivitetene til kvinnene i gruppa Samhold!


Meklinga i tariffoppgjøret for bryggearbeiderne er utsatt..

Vi gjengir et innlegg om saken fra Vegard Holm i støttekomiteen for havnearbeiderne.


For 130 år siden som i dag: Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, dvs. for 130 år siden, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!


Spania: Til kamp mot arrestasjoner etter kritisk Dukketeater stykke!

21. mars er verdens dukketeaterdag, og CNT-AIT Granada har sendt Internasjonalen vår –IAA- en appell og minner verden om situasjonen til kameratene deres Alfonso og Raul som kaller seg  ”Dukkeførere Nedenfra”. I begynnelsen av februar ble dukkeførerne fra Granada invitert til Madrids karnevalsfeiring for å presentere showet sitt, kalt ”Heksa  og Don Cristobal”. Under forestillingen ble de arrestert og kan bli dømt til så mye som 7 års fengsel.


Fra NSF sin historie: Da vi tok 8-timers dagen

NSF ble stiftet i romjula1916 til på nyåret 1917, og i forbindelse med 100 årsjubileet i slutten av dette året, vil vi sette in artikler om NSF sine kamper. Dette er et intervju med Johannes F. Johansen og Hilding Andersen som ble gjort i1983.


For 99 år siden: NSF skulle knuses og utenlandske syndikalister ble utvist!

Norsk Syndikalistisk Føderasjon ble stiftet fra romjulen 1916 til nyåret 1917. En betydelig del var utenlandske syndikalister som dro til Norge for å arbeide, og NSF ble etter stiftelsen møtt av et massivt angrep fra arbeidsgiverne og staten.


Det norske klassesamfunnet - De rike får skatteamnesti!

Norsk presse og media  har i mange år vært full av artikler og innslag om svindel når det gjelder trygd. Vanlige folk blir mistenkeliggjort og nedverdiget! Samtidig slipper de ”store” fri: Skattemyndighetene opererer med et skatteamnesti for de som har gjemt unna formuer i utlandet. De slipper unna med å tilbakebetale det de har unndratt i skatt. De får ikke annen straff, og ordningen har faktisk eksitert helt siden 50 tallet.


Støtten til havnearbeiderne må trappes opp!

Vi ønsker dere et godt og aktivt nytt år, og benytter anledningen til å gi et par lenker om den kampen som havnearbeiderne fører!


Streikedikt - På fortauskanten

Dette diktet ble skrevet av en servitør som arbeidet på SAS-hotellet i Oslo, og som leste det på et streikemøte for 21 år siden. De ansatte streiket mot midlertidige ansettelser, og blant disse gikk tamilene ut i sultestreik. Det har høy aktualitet i dag, både når det gjelder å kjempe for faglige rettigheter og å vise solidaritet med flyktninger!