Jernbaneslusker - Kolofon forlag

Joar Tranøy har som nevnt på denne nettsida skrevet den meget fine og viktige boka "Slusk og syndikalister" på Maana forlag (Rjukan).  Og så kom den veldig sterke og viktige boka «Carl Olsen Tangen- Syndikalist og rebell» ut på Lanser forlag. Den (foreløpige) siste boka til Joar heter «Jernbaneslusker».


12. - 18. oktober- Internasjonal uke mot ubetalte lønninger - av IAA sekretariatet

I desember 2019 vedtok International Workers 'Association (IWA-IAA) på sin kongress i Melbourne, Australia, å organisere en internasjonal uke mot ubetalt lønn. Seksjonene i IWA ble enige om å utføre forskjellige aktiviteter i løpet av 3. uke i oktober for å rette oppmerksomheten mot det utbredte fenomenet ubetalt lønn og for å vise hvilke verktøy vi kan bruke for å bekjempe det.


ZSP-IAA- Solidaritet med de streikende i Hviterussland!

Hele verden følger situasjonen i Hviterussland med bekymring. Opprøret som har oppstått i det hviterussiske samfunnet vokser mot de autoritære myndighetene og det manifesteres i ulike former. Vi ser med interesse og beundring ikke bare på massedemonstrasjonene, men også streikene i ulike yrker som uttrykker sinnet til den lokale arbeiderklassen mot tyranniet. Vi håper at streikene til slutt blir til en universell kamp som vil føre til at diktatoren Alexander Lukasjenko blir styrta.


Om arbeidskjøpernes offensiv!


Arbeidskjøperne benytter enhver anledning til å øke sin profitt, og er nå på offensiven selv  om de har hatt de største sugerørene i statskassa i kvinners og manns minne..


1. mai 2020: For en fri og kjempende fagbevegelse!

«Koronavirus krisa» viser klart at det er Staten og Kapitalen som dikterer vilkårene. Det er reelt tre kriser: Pandemien trigget en krise i verdensøkonomien som ville ha kommet uansett, det pågår en oljepriskrig mellom Russland og Saudi Arabia som ikke bare er relatert til korona krisa, samt at stengte grenser og «lock- down» av samfunn og grenser fører til en økonomisk krise.


Ny bok!! Carl Olsen Tangen - Syndikalist og rebell!

Boka er skrevet av Joar Tranøy og anbefales på det varmeste! Den beskriver Carl Olsen Tangens barndom, oppvekst, livet som jernbaneslusk, politisk aktivist, militærnekter, fengselsopphold, kritiker av fengsel og rettsvesen.


Overvåkingskapitalismens tidsalder

Alle er de størst, eller er blant, største selskapene i verden: Amazon- driver med varehandel, Uber-transport, Facebook-personopplysninger og kommunikasjon. Google med kartlegging av informasjoner og påvirkning av adferd. Google, Apple, Samsung-mobiltelefoner, såkalte smarttelefoner-som brukes til stordataanalyser og utvikling av kunstig intelligens. (KI)


Pressemelding: Konferanser angående bakterien Xylella fastidiosa

Landarbeidere I Sør Spania er bekymret når det gjelder informasjonen angående Xylella fastidiosa.Bakterien er ifølge Mattilsynet en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag


Postarbeidere går til aksjoner i Polen: Ledelsen går etter søsterorganisasjonen ZSP-IAA

I den siste tida har en epidemi av viruset "Carrier Pigeon Flu" spredt seg til over 40 postkontorer over hele Polen. Influensaen, som er preget av generelle plager, skyldes overarbeid på grunn av dårlige arbeidsforhold og har stor innvirkning på helsen. Det var derfor postarbeidere ble rådet å oppsøke sine leger, noe som har resultert i en stor mengde sykemeldinger. I noen byer er så mange som 1/3 av de ansatte blitt syke og i noen mindre byer jobber ingen.


General streiken i Frankrike 5. februar

Var bare 56 000 som deltok i hele Frankrike ifølge fransk politi, men det var selvsagt langt, langt flere! De gule vestene og fagforeninger marsjerte denne gangen sammen.