Solidaritet med polske post arbeidere - mot statlig undertrykkelse!

Søsterorganisasjonen vår, ZSP-IAA i Polen, oppfordrer til protester og aksjoner mot undertrykkelse av post arbeidere fra 26. februar til 4. mars 2018. Det foregår meget viktige kamper i denne bransjen i Polen og de trenger all den støtten de kan få!


Støtt Priama Akcia (Slovakia) som er i konflikt med kafeen Space Mania!

Vi gjengir nedenfor en appell fra vår søsterorganisasjon Priama Akcia -IAA i Slovakia, som er i en konflikt med en kafé om ubetalt lønn. De fortjener all den støtten de kan få!


Møte og fest på lørdag den 21. oktober!

Vi synes jubileumsmøtet og festen den 29.10* i fjor var så vellykket at vi inviterer til nytt møte og fest i Oslo på lørdag den 21.10.


Aksjonsdag den 9. september: Solidaritet med Über-sjåfører i Indonesia!

Über er et selskap som tilbyr lave billettpriser til kundene. Sjåførene må betale en høy kommisjon til Über, dette fører til lave lønninger. Sjåfører over hele verden har protestert mot Ubers utnyttelse av sjåfører. I Indonesia har sjåfører organisert i KUMAN, sammen med kamerater fra PPAS, organisert protester og streik mot de dårlige arbeidsforholdene, og flere protester og streiker blir planlagt.


Revolusjonære syndikalister på Rjukan

Dette er en «historisk» artikkel av Joar Tranøy* om arbeiderkamp og syndikalismen på Rjukan, som vi gjengir i forbindelse med 100 års jubileet til NSF. Men les den likevel med tanke på situasjonen i dag. Arbeidskjøperne turer fram og raserer rettigheter, mens arbeiderne er bundet av fredsplikten. Og makten til «reformistene» må selvsagt utfordres - nå som den gang!


1. mai 2017: Mot Statens og Kapitalens offensiv -Direkte Aksjoner og Solidaritet!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!


Steile fronter ved Kone heis!

Også dette eksempelet viser at  arbeidskjøperne turer fram , mens arbeiderne er bundet av fredplikten. De tillitsvalgte har trukket seg fra sine verv.


Arbeidskjøperne angriper faglige rettigheter med henvisning til ”styringsretten”, mens arbeiderne er bundet av fredsplikten!

Styringsretten betyr at arbeidskjøperne har rett til å lede og fordele arbeidet etc slik det allerede ble fastsatt i Verkstedsoverenskomsten av 15. april 1907: "..anerkjennes arbeidsgiverens rett til å lede og fordele arbeidet, og anvende de maskiner og arbeidsmetoder de finner tjenelig, og anta, beskjeftige og avskjedige arbeidere, hva enten disse er organiserte eller ikke,..”


Arbeidskjøpernes offensiv: PostNord og NHO krever at tillitsvalgte skal fratre!

Det norske PostNord AS er en del av PostNord AB. Selskapet ble dannet da Post Danmark  AS og Posten AB i Sverige fusjonerte. PostNord AB foretar et råkjør mot faglige rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår, og i Sverige har dette til og med ført til at statsminister Löfven har reagert etter at Svenska Dagbladet har dokumentert saker. Bransjerådet for spedisjon i Transportarbeiderforbundet mener PostNord og NHO ikke er troverdige i begrunnelsen for fratredelseskravet, og hevder i en uttalelse at PostNord driver fagforeningsknusing.


Høyesterettsdommen i Holshipsaken: Et nytt, kraftig angrep på faglige rettigheter!

Det et nettopp falt en dom i Høyesterett som gir arbeidskjøperne i Holship medhold. Dommen vil bli brukt, ikke bare mot havnearbeiderne, men også mot andre yrkesgrupper, i arbeidskjøpernes offensiv mot arbeidernes faglige rettigheter og levevilkår.