Tariffoppgjør og mellom tariffoppgjørene: Arbeidskjøperne fører kamp, men hva gjør fagbevegelsen?

Det norske systemet, kalt den norske modellen, er et klassesamarbeidssystem mellom arbeidskjøpere, staten og fagbevegelsen. Fagbevegelsen underlegger seg de rammene som staten setter, og det er opprettet et forutsigbart forhandlingssystem. Når tariffoppgjøret er over, viser flere artikler i denne nettsida hvordan arbeidskjøperne og staten hver dag i tariffperioden benytter «styringsretten» sin til å angripe lønns- og arbeidsvilkår og faglige rettigheter.


Hvorfor blir havnearbeiderne angrepet på så bred front samtidig?

Havnearbeidernes fagorganisasjoner blir forsøkt knust i flere land, og i Norge har NHO, Bedriftsforbundet, Oslo havn, havnesjefer, bedrifter og rederier samla seg til angrepene på havnearbeiderne. Hvorfor vil sjefene ha hele denne yrkesgruppa, tariffavtalene deres og den kulturen de representerer, vekk fra havne-Norge? Vi gjengir her Vegard Holms svar på dette i artikkelen «Bytt ut gummisålene».*


Protestèr mot trakassering/utbytting av en CNT-AIT arbeider (Spania) ved «Residence Mirador Roda de Bara»!

IAA har mottatt denne appellen fra vår søsterorganisasjon CNT-AIT i Spania. NSF-IAA har protestert, og vi oppfordrer alle andre, både organisasjoner og enkeltpersoner, til å gjøre det samme!


Solidaritet med polske post arbeidere - mot statlig undertrykkelse!

Søsterorganisasjonen vår, ZSP-IAA i Polen, oppfordrer til protester og aksjoner mot undertrykkelse av post arbeidere fra 26. februar til 4. mars 2018. Det foregår meget viktige kamper i denne bransjen i Polen og de trenger all den støtten de kan få!


Støtt Priama Akcia (Slovakia) som er i konflikt med kafeen Space Mania!

Vi gjengir nedenfor en appell fra vår søsterorganisasjon Priama Akcia -IAA i Slovakia, som er i en konflikt med en kafé om ubetalt lønn. De fortjener all den støtten de kan få!


Møte og fest på lørdag den 21. oktober!

Vi synes jubileumsmøtet og festen den 29.10* i fjor var så vellykket at vi inviterer til nytt møte og fest i Oslo på lørdag den 21.10.


Aksjonsdag den 9. september: Solidaritet med Über-sjåfører i Indonesia!

Über er et selskap som tilbyr lave billettpriser til kundene. Sjåførene må betale en høy kommisjon til Über, dette fører til lave lønninger. Sjåfører over hele verden har protestert mot Ubers utnyttelse av sjåfører. I Indonesia har sjåfører organisert i KUMAN, sammen med kamerater fra PPAS, organisert protester og streik mot de dårlige arbeidsforholdene, og flere protester og streiker blir planlagt.


Revolusjonære syndikalister på Rjukan

Dette er en «historisk» artikkel av Joar Tranøy* om arbeiderkamp og syndikalismen på Rjukan, som vi gjengir i forbindelse med 100 års jubileet til NSF. Men les den likevel med tanke på situasjonen i dag. Arbeidskjøperne turer fram og raserer rettigheter, mens arbeiderne er bundet av fredsplikten. Og makten til «reformistene» må selvsagt utfordres - nå som den gang!


1. mai 2017: Mot Statens og Kapitalens offensiv -Direkte Aksjoner og Solidaritet!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!


Steile fronter ved Kone heis!

Også dette eksempelet viser at  arbeidskjøperne turer fram , mens arbeiderne er bundet av fredplikten. De tillitsvalgte har trukket seg fra sine verv.