1. mai 2019: For en fri og kjempende fagbevegelse!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!


Ny bok!! Carl Olsen Tangen - Syndikalist og rebell!

Boka er skrevet av Joar Tranøy og anbefales på det varmeste! Den beskriver Carl Olsen Tangens barndom, oppvekst, livet som jernbaneslusk, politisk aktivist, militærnekter, fengselsopphold, kritiker av fengsel og rettsvesen.


Overvåkingskapitalismens tidsalder

Alle er de størst, eller er blant, største selskapene i verden: Amazon- driver med varehandel, Uber-transport, Facebook-personopplysninger og kommunikasjon. Google med kartlegging av informasjoner og påvirkning av adferd. Google, Apple, Samsung-mobiltelefoner, såkalte smarttelefoner-som brukes til stordataanalyser og utvikling av kunstig intelligens. (KI)


Pressemelding: Konferanser angående bakterien Xylella fastidiosa

Landarbeidere I Sør Spania er bekymret når det gjelder informasjonen angående Xylella fastidiosa.Bakterien er ifølge Mattilsynet en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag


Postarbeidere går til aksjoner i Polen: Ledelsen går etter søsterorganisasjonen ZSP-IAA

I den siste tida har en epidemi av viruset "Carrier Pigeon Flu" spredt seg til over 40 postkontorer over hele Polen. Influensaen, som er preget av generelle plager, skyldes overarbeid på grunn av dårlige arbeidsforhold og har stor innvirkning på helsen. Det var derfor postarbeidere ble rådet å oppsøke sine leger, noe som har resultert i en stor mengde sykemeldinger. I noen byer er så mange som 1/3 av de ansatte blitt syke og i noen mindre byer jobber ingen.


General streiken i Frankrike 5. februar

Var bare 56 000 som deltok i hele Frankrike ifølge fransk politi, men det var selvsagt langt, langt flere! De gule vestene og fagforeninger marsjerte denne gangen sammen.


CNT-AIT Frankrike: Solidaritet med de sosiale protestene i Frankrike- de «gule vestene»: Motstand mot kapitalismen, utbyttinga og staten

De gule vestene oppfordrer til streik i Frankrike fra den 5. februar. Søsterorganisasjonen vår i Frankrike, CNT-AIT, støtter streiken og oppfordrer til solidaritetsaksjoner i alle land for å kreve løslatelse av de arresterte. CNT-AIT har deltatt i bevegelsen fra begynnelsen av og kommer her med denne appellen!


Arbeidskjøperne og staten er på offensiven, men hva gjør fagbevegelsen?

"Den Norske Modellen" er et korporativt, trepartssamarbeide, dvs. klassesamarbeid mellom arbeidskjøpere, staten og fagbevegelsen. Fagbevegelsen underlegger seg de rammene som staten setter, og det er opprettet et forutsigbart forhandlingssystem. Arbeidskjøperne og staten binder opp fagbevegelsen med fredsplikt, mens de benytter "styringsretten" sin til å endre lønns og arbeidsvilkår!


Møte og fest den 27. oktober 2018!

Vi synes jubileumsmøtene i 2016 og 2017 var så vellykkete at vi inviterer til nytt møte og fest i Oslo på lørdag den 27.10 i et velhus.


1. mai 2018: For en fri og kjempende fagbevegelse!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!