IWA-AIT.ORG

Solidarity with the CNT Local Federation of Madrid

The First Anarchosyndicalist Conference in Bangladesh

Brighton Solidarity Federation: the first five months of 2018

Møte og fest den 27. oktober 2018!


Vi synes jubileumsmøtene i 2016 og 2017 var så vellykkete at vi inviterer til nytt møte og fest i Oslo på lørdag den 27.10 i et velhus.

Les mer..


1. mai 2018: For en fri og kjempende fagbevegelse!


Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

Les mer..


Tariffoppgjør og mellom tariffoppgjørene: Arbeidskjøperne fører kamp, men hva gjør fagbevegelsen?


Det norske systemet, kalt den norske modellen, er et klassesamarbeidssystem mellom arbeidskjøpere, staten og fagbevegelsen. Fagbevegelsen underlegger seg de rammene som staten setter, og det er opprettet et forutsigbart forhandlingssystem. Når tariffoppgjøret er over, viser flere artikler i denne nettsida hvordan arbeidskjøperne og staten hver dag i tariffperioden benytter «styringsretten» sin til å angripe lønns- og arbeidsvilkår og faglige rettigheter.

Les mer..


Hvorfor blir havnearbeiderne angrepet på så bred front samtidig?


Havnearbeidernes fagorganisasjoner blir forsøkt knust i flere land, og i Norge har NHO, Bedriftsforbundet, Oslo havn, havnesjefer, bedrifter og rederier samla seg til angrepene på havnearbeiderne. Hvorfor vil sjefene ha hele denne yrkesgruppa, tariffavtalene deres og den kulturen de representerer, vekk fra havne-Norge? Vi gjengir her Vegard Holms svar på dette i artikkelen «Bytt ut gummisålene».*

Les mer..


Protestèr mot trakassering/utbytting av en CNT-AIT arbeider (Spania) ved «Residence Mirador Roda de Bara»!


IAA har mottatt denne appellen fra vår søsterorganisasjon CNT-AIT i Spania. NSF-IAA har protestert, og vi oppfordrer alle andre, både organisasjoner og enkeltpersoner, til å gjøre det samme!

Les mer..