IWA-AIT.ORG

Solidarity with Postal Workers, Against State Repression!

Support Priama akcia union in the conflict with café Space Mania

The Police and the State as an lnstrument of Class War and Oppression

Tariffoppgjør og mellom tariffoppgjørene: Arbeidskjøperne fører kamp, men hva gjør fagbevegelsen?


Det norske systemet, kalt den norske modellen, er et klassesamarbeidssystem mellom arbeidskjøpere, staten og fagbevegelsen. Fagbevegelsen underlegger seg de rammene som staten setter, og det er opprettet et forutsigbart forhandlingssystem. Når tariffoppgjøret er over, viser flere artikler i denne nettsida hvordan arbeidskjøperne og staten hver dag i tariffperioden benytter «styringsretten» sin til å angripe lønns- og arbeidsvilkår og faglige rettigheter.

Les mer..


Hvorfor blir havnearbeiderne angrepet på så bred front samtidig?


Havnearbeidernes fagorganisasjoner blir forsøkt knust i flere land, og i Norge har NHO, Bedriftsforbundet, Oslo havn, havnesjefer, bedrifter og rederier samla seg til angrepene på havnearbeiderne. Hvorfor vil sjefene ha hele denne yrkesgruppa, tariffavtalene deres og den kulturen de representerer, vekk fra havne-Norge? Vi gjengir her Vegard Holms svar på dette i artikkelen «Bytt ut gummisålene».*

Les mer..


Protestèr mot trakassering/utbytting av en CNT-AIT arbeider (Spania) ved «Residence Mirador Roda de Bara»!


IAA har mottatt denne appellen fra vår søsterorganisasjon CNT-AIT i Spania. NSF-IAA har protestert, og vi oppfordrer alle andre, både organisasjoner og enkeltpersoner, til å gjøre det samme!

Les mer..


Solidaritet med polske post arbeidere - mot statlig undertrykkelse!


Søsterorganisasjonen vår, ZSP-IAA i Polen, oppfordrer til protester og aksjoner mot undertrykkelse av post arbeidere fra 26. februar til 4. mars 2018. Det foregår meget viktige kamper i denne bransjen i Polen og de trenger all den støtten de kan få!

Les mer..


Støtt Priama Akcia (Slovakia) som er i konflikt med kafeen Space Mania!


Vi gjengir nedenfor en appell fra vår søsterorganisasjon Priama Akcia -IAA i Slovakia, som er i en konflikt med en kafé om ubetalt lønn. De fortjener all den støtten de kan få!

Les mer..