IWA-AIT.ORG

International Week Against Unpaid Wages supported by unions in 14 countries

12th - 18th October. International Week against Unpaid Wages

Solidarity with the strikers in Belarus!

Hovedtillitsvalgt i Schindler heis er avskjediget!


Hovedtillitsvalgt i Schindler er sparket/avskjediget, og bedriften og NHO valgte å fortsette fagforeningsknusingslinja. NHO`s taktikk går som nevnt ut på å samarbeide med LO byråkratiet sentralt, samtidig som de angriper de som forsvarer arbeiderklassens rettigheter lokalt!

Les mer..


Priama Akcia- IAA: Internasjonal uke mot ubetalte l√łnninger (12- 18. oktober)


Vi lever i et samfunn der vi må jobbe for penger for å overleve. Vi trenger penger til mat, bolig, utdanning, helsevesen, men også til kultur, rekreasjon, fritidsaktiviteter osv. Ofte sliter vi med å dekke alle kostnadene, så når vi ikke får betalt for arbeidet vårt i det hele tatt, er konsekvensene drastiske for oss og menneskene som er oss nær. Som svar på dette utbredte fenomenet besluttet International Workers 'Association (IWA-IAA) å avsette den tredje uka i oktober som den internasjonale uka mot ubetalt lønn.

Les mer..


Om IAAs aksjonsuke


Når det dreier seg om ubetalte lønninger, så gjelder det som i andre saker i det faglige arbeidet at aksjonene må bli drevet av de det gjelder. Det er bare arbeidsfolk selv som vet hvor skoen trykker. Å sette seg inn i lov- og avtaleverket er nødvendig, men det er enda viktigere å finne ut hvordan vi selv kan utøve en selvstendig kraft på arbeidsplassene ved direkte, solidariske aksjoner!

Les mer..


Jernbaneslusker - Kolofon forlag


Joar Tranøy har som nevnt på denne nettsida skrevet den meget fine og viktige boka "Slusk og syndikalister" på Maana forlag (Rjukan).  Og så kom den veldig sterke og viktige boka «Carl Olsen Tangen- Syndikalist og rebell» ut på Lanser forlag. Den (foreløpige) siste boka til Joar heter «Jernbaneslusker».

Les mer..


12. - 18. oktober- Internasjonal uke mot ubetalte l√łnninger - av IAA sekretariatet


I desember 2019 vedtok International Workers 'Association (IWA-IAA) på sin kongress i Melbourne, Australia, å organisere en internasjonal uke mot ubetalt lønn. Seksjonene i IWA ble enige om å utføre forskjellige aktiviteter i løpet av 3. uke i oktober for å rette oppmerksomheten mot det utbredte fenomenet ubetalt lønn og for å vise hvilke verktøy vi kan bruke for å bekjempe det.

Les mer..